Velkommen til Brogade's Pelargonier

Min samling

Brogade's Pelargonier er ikke et firma, men en hobbysamling af pelargonier i alle afskygninger, med hovedvægten lagt på de små miniaturepelargonier og de vildtvoksende arter fra Sydafrika og deres hybrider.

Min agenda er at opbygge en samling af smukke og blomsterrige planter og mit motto er: "Kvalitet frem for kvantitet.". Forbilledet er englændernes "showplanter", som dyrkes efter helt bestemte regler for størrelse, form og blomsterrigdom.

Jeg vil i artikler på disse sider komme nærmere ind på dyrkningen af disse unikke planter og da det kræver mere end ét eksemplar, vil der løbende blive sat overskudsplanter til salg på siden.

Min passion for pelargonier og planter i al almindelighed, har været en livslang fritidsinteresse, som for alvor tog fart i 1990'erne og har været ret stabil siden da.

I starten var målet, at have så stor en samling som muligt, hvilket toppede i 2004/05 med en samling på 1406 forskellige arter og hybrider. Dette fik en brat afslutning i Januarorkanen 2005, som var skyld i at alle mine planter, på nær 10, frøs ihjel på grund af ødelagte ruder i drivhuset.

Siden den tid har det været et langt mindre antal planter - Ved oprettelse af denne side (august 2019) ligger antallet omkring 200 forskellige og det vil sikkert stige i fremtiden, men ikke til så astronomiske højder som tidligere.

Jeg håber siden kan give svar på nogle af de mange spørgsmål, der stilles omkring dyrkning af pelargonier og ligeledes give flere personer lyst til at forsøge sig med dyrkning af disse skønne og forskelligartede planter.

---------- ♥ ----------